ถ่ายภาพครอบครัว เกาหลี

- PHOTOGRAPHY PACKAGE -
TERMS & CONDITIONS

1. Customer can come into use studio space for makeup one hour before photo session (Please inform our team ahead of time)

2. On the photo shoot date, if you wish to increase time for photography session, the fee is 4,000 baht/half hour.

CANCELLATIONS
& CHANGING BOOKS

1. Booking and deposits are non-refundable.

2. We passionately coordinate and customize photo set ups for each customer prior to the photo shoot date. Thus, we ask our customer to not change booking date unless absolutely necessary. Fee of 5,000 baht will be apply to booking date change.

Line @newyorkstudio           Tel 097-099-0999

- STUDIO RENTAL -
TERMS & CONDITIONS

1. ระยะเวลาใช้งาน 09.00-13:00, 13:00-17:00 หรือ 17.00 น. นับเป็น 1 คิว หากเกินเวลาคิดราคาเป็นรายชั่วโมง
2. ค่าดำเนินการกรณีทีมกองถ่าย 10-20 ท่าน +3,000 20-30 ท่าน +5,000 
3. สำหรับกองถ่าย ต้องนำรถปั่นไฟมาเอง และโปรดแจ้งล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมสถานที่จอดรถปั่นไฟ
4. วัน Setup ล่วงหน้า มีค่าใช้จ่าย 50% ของราคาห้อง
5. หากมีการยึด เจาะผนัง คิดเพิ่มจุดละ 500 .-
6. กรณีต้องใช้สถานที่ตั้งครัวร้อน หรือ ล้างภาชนะ มีค่าเตรียมสถานที่และทำความสะอาด 1,000.- / คิว
7. หากเกิดความเสียหายต่อตัวอาคาร พื้น เฟอนิเจอร์ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ของสตูดิโอ ทางสตูดิโอคิดค่าปรับตามมูลค่าจริงของสิ่งของนั้น หรือ แต่สมควร
8. ห้ามก่อให้เกิดเปลวไฟ หรือ ควัน ภายในอาคารสตูดิโอ หากการถ่ายทำจะมีการใช้ไพโรเทคนิคโปรดแจ้งล่วงหน้า

CANCELLATIONS
& CHANGING BOOKS

1. Booking and deposits are non-refundable.

2. We ask our customer to not change booking date unless absolutely necessary. Fee of 5,000 baht will be apply to booking date change.

Line @newyorkstudio           Tel 097-099-0999

Close Menu